Integritetspolicy
Kenova följer EU:s dataskyddsförordning GDPR, General Data Protection Regulation, och det är Kenova (org nr 123412-5678) som är personuppgiftsansvarig när vi hanterar personuppgifter.

Insamling och behandling av personuppgifter
Kenova utgår alltid från rättsliga grunder när vi samlar in och behandlar personuppgifter. Vanligaste anledningen till att vi har information om dig är att du är eller vill bli kund hos oss.

Kenova värnar om din personliga integritet och säljer aldrig vidare dina uppgifter.

Användning av cookies

Vi använder oss av cookies vid besök på vår hemsida (www.kenova.se). Cookies används som ett hjälpmedel för dig så att du enkelt kan hitta rätt information och anpassa ditt besök efter individuella önskemål. Vid fortsatt användning av vår hemsida förutsätter vi att du samtycker till användningen av cookies.

Dina rättigheter

Du kan när som helst kontakta oss på info@kenova.se för att begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter eller om du vill begära utdrag av dina personuppgifter. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Där kan du även läsa mer om dina rättigheter.